Pravidlá použitia

INFORMÁCIE O NÁS

e-mail: [email protected]

Podrobnosti o spoločnosti:

Majiteľ účtu: KLW Sp. z o.o.
SWIFT/BIC: BPKOPLPW
IBAN: PL50 1020 5356 0000 1302 0225 0223
Názov banky: PKO Bank Polski S.A
Adresa banky: Kielecka 41A/8, 02-530, Varšava

Nižšie nájdete informácie o podmienkach, za ktorých poskytujeme naše produkty a služby. Kúpou ktoréhokoľvek z produktov na uwalls.co.uk alebo používaním našej stránky súhlasíte s týmito podmienkami.

Ak nás chcete kontaktovať, pošlite nám e-mail na adresu [email protected].

____________________________________________

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

Pozorne si prečítajte zmluvné podmienky, pretože prehliadaním a používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s nimi. Ak si želáte uchovať kópiu týchto podmienok, môžete si ich vytlačiť. Naše zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako budeme spracovávať informácie o vás, a sú tiež súčasťou týchto podmienok.

Ak na tejto webovej lokalite zadáte objednávku, váš nákup bude podliehať našim podmienkam poskytovania služieb.

Ak ste spotrebiteľ, nič v týchto podmienkach neovplyvní vaše zákonné práva, a ak sa zistí, že niektorá z týchto podmienok je nezákonná, neplatná alebo nevykonateľná podľa zákona, bude z týchto podmienok odstránená, ale ostatné podmienky zostanú v platnosti a budú naďalej pôsobiť.

____________________________________________

POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY

Chceme, aby sa vám naše webové stránky používali čo najpohodlnejšie. Preto odporúčame používať najnovšiu verziu prehliadača Google Chrome alebo Safari. Na prístup k našej webovej lokalite môžete používať aj iné prehliadače, avšak pri používaní prehliadačov, ktoré nepodporujeme, nemôžeme zaručiť váš zážitok alebo bezpečnosť.

Odporúčame tiež aktualizovať verziu prehliadača, ako aj operačný systém vášho zariadenia, aby ste získali najnovšie aktualizácie zabezpečenia a výkonu.

____________________________________________

PRÍSTUP NA WEBOVÚ STRÁNKU

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť túto webovú lokalitu alebo zrušiť prístup k jej časti alebo celku. Tieto podmienky môžeme z času na čas zmeniť, preto by ste ich mali pravidelne kontrolovať, pretože všetky zmeny sa na vás budú vzťahovať pri ďalšej návšteve webovej lokality.

____________________________________________

PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ

Hoci sme podnikli primerané kroky, aby sme zabezpečili, že informácie na tejto webovej stránke sú presné a aktuálne, nemali by ste sa na ne spoliehať, pretože sú poskytované len pre vašu informáciu. V súvislosti s materiálmi na webovej lokalite neposkytujeme žiadnu záruku (výslovnú ani implicitnú) a nenesieme žiadnu zodpovednosť (v každom prípade v rozsahu povolenom zákonom) za presnosť, úplnosť, aktuálnosť a spoľahlivosť akýchkoľvek informácií uvedených na tejto webovej lokalite.

____________________________________________

NAŠA ZODPOVEDNOSŤ

Materiál zobrazený na tejto webovej stránke sa poskytuje bez akejkoľvek záruky a nenesieme zodpovednosť za:

● ekonomické straty (napríklad strata príjmu, údajov, zisku, zmlúv, obchodu alebo očakávaných úspor).

● obchodné straty alebo výdavky

● strata dobrého mena alebo povesti

● následné straty alebo škody

ktoré vyplývajú z vášho používania alebo používania webovej stránky (s výnimkou akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich z nákupov, ktoré ste uskutočnili a ktoré sa riadia našimi podmienkami predaja).

____________________________________________

VÍRUSY A HACKING

Nemôžeme zaručiť rýchlosť alebo bezpečnosť tejto webovej stránky a nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie vášho počítačového zariadenia, softvéru alebo údajov v dôsledku prítomnosti akýchkoľvek vírusov, chýb, trójskych koní alebo iného technologicky nebezpečného materiálu, ktorý môže infikovať váš počítač v dôsledku používania tejto webovej stránky.

____________________________________________

ODKAZY NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE

Ak táto webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky alebo zdroje iných tretích strán, sú uvedené len pre vaše pohodlie. Nemáme kontrolu nad obsahom týchto webových stránok alebo zdrojov a nezodpovedáme za ne ani za žiadne straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku ich používania.

____________________________________________

AUTORSKÉ PRÁVA

Autorské práva na celý dizajn webovej stránky, text, grafiku, ich výber a usporiadanie, ako aj na všetky kompilácie softvéru, základný zdrojový kód, softvér a všetok ostatný materiál na tejto webovej stránke sú naším vlastníctvom.

Výňatky z tejto webovej lokality si môžete stiahnuť a vytlačiť, ak si chcete ponechať kópiu alebo na administratívne účely, za predpokladu, že nebudete upravovať žiadne materiály a zachováte upozornenie na autorské práva, a za predpokladu, že nebudete webovú lokalitu používať na komerčné účely alebo z nej nebudete mať prospech. Akékoľvek iné použitie materiálov na tejto webovej lokalite je bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu prísne zakázané.

____________________________________________

JURISDIKCIA

Táto webová stránka, celý jej obsah a všetky zmluvy vyplývajúce z jej používania sa riadia a vykladajú v súlade s anglickým právom. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že sa podriaďujete výlučnej jurisdikcii anglických súdov.