Podmienky služby

INFORMÁCIE O NÁS

e-mail: [email protected]

Podrobnosti o spoločnosti:

Majiteľ účtu: KLW Sp. z o.o.
SWIFT/BIC: BPKOPLPW
IBAN: PL50 1020 5356 0000 1302 0225 0223
Názov banky: PKO Bank Polski S.A
Adresa banky: FILIALE 1 A ZAMOŚĆ UL. PARTYZANTÓW 15

Nižšie nájdete informácie o podmienkach, za ktorých poskytujeme naše produkty a služby. Kúpou ktoréhokoľvek z produktov na uwalls.co.uk alebo používaním našej stránky súhlasíte s týmito podmienkami.

Ak nás chcete kontaktovať, pošlite nám e-mail na adresu [email protected].

___________________________________________

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto podmienky potvrdzujú právne podmienky (ďalej len "podmienky"), za ktorých budeme predávať výrobok(-y) uvedený(-é) na našej webovej stránke (ďalej len "webová stránka").

Súčasťou týchto Podmienok sú naše Zásady ochrany osobných údajov, Podmienky používania webovej lokality, Informácie o doprave a platbách a Zásady používania súborov cookie, a ak je to vhodné, hypertextové odkazy na tieto informácie sú uvedené v týchto Podmienkach.

Tieto Podmienky sa vzťahujú na akúkoľvek zmluvu medzi nami o predaji Výrobkov (Zmluva). Pred zadaním objednávky si ich pozorne prečítajte a uistite sa, že im rozumiete. Taktiež by ste si mali vytlačiť kópiu týchto Podmienok pre budúce použitie.

Spoločnosť KLW Sp. z o.o. spravuje webovú stránku uwalls.co.uk, ktorá ponúka fototapety na mieru. Spoločnosť KLW Sp. z o.o. ako vlastník a správca stránky je zároveň zmluvnou stranou všetkých právnických a fyzických osôb, ktoré používajú webovú stránku uwalls.co.uk alebo nakupujú produkty prezentované na tejto webovej stránke.

Klient je právnická alebo fyzická osoba, ktorá používa webovú stránku alebo na nej nakupuje.

Klient sa zaväzuje, že v objednávkovom formulári uvedie úplné a spoľahlivé údaje (meno, adresu atď.). V prípade uvedenia nesprávnych údajov klient zodpovedá za vzniknutú škodu.

Vyhradzujeme si právo:

● vykonávať zmeny na webovej stránke alebo ju odstrániť (dočasne alebo natrvalo) bez predchádzajúceho upozornenia.

● kedykoľvek zmeniť tieto podmienky poskytovania služieb. Všetky vykonané zmeny sú účinné odo dňa ich uverejnenia (uvedené v dolnej časti tejto stránky). Zákazník je zodpovedný za to, aby si pri každom použití webovej stránky prečítal jej najnovšiu verziu.

____________________________________________

POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY

Vaše právo na prístup a používanie našich webových stránok sa riadi našimi Podmienkami používania webových stránok.

____________________________________________

AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje budeme používať len v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Pozorne si tieto zásady prečítajte a uistite sa, že im rozumiete.

____________________________________________

AKO SA MEDZI NAMI UZATVÁRA ZMLUVA

Náš postup pri pokladni umožňuje kedykoľvek opraviť prípadné chyby. Prosím, venujte čas prečítaniu a skontrolovaniu vašej objednávky v každom kroku procesu objednávania, aby ste sa vyhli možným chybám.

Po odoslaní objednávky vám zašleme e-mail s potvrdením, že sme ju prijali (Potvrdenie objednávky). To však neznamená, že sme vašu objednávku prijali, pretože potvrdenie prichádza automaticky.

K prijatiu vašej objednávky z našej strany dôjde automaticky odo dňa, keď vám doručíme výrobok, alebo 7 dní po dni, keď sme vám zaslali e-mail s potvrdením objednávky. Zmluva medzi nami vznikne až v tomto okamihu.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť objednávku, ak máme podozrenie, že nakupujete Výrobky na ďalší predaj na vlastné komerčné účely spôsobom, ktorý by podľa nášho uváženia mohol poškodiť našu značku, ponuku pre zákazníkov alebo podnikanie.

____________________________________________

AKO PLATIŤ

Môžete platiť za produkty objednané na našej webovej stránke debetnou alebo kreditnou kartou alebo cez PayPal.

Platba za Výrobky (vrátane nákladov na dopravu) bude zúčtovaná z vašej platobnej karty (prípadne z účtu PayPal) v čase odoslania objednávky. To neznamená, že vaša objednávka bola prijatá, a ak z akéhokoľvek dôvodu vašu objednávku neprijmeme alebo vám nebudeme môcť dodať objednané Výrobky, bude vám vrátená plná suma.

Ak platíte za Výrobky prostredníctvom služby PayPal, s cieľom overiť vašu totožnosť a zabezpečiť, aby váš účet PayPal nebol použitý bez vášho súhlasu, skontrolujeme vaše meno, adresu a ďalšie osobné údaje, ktoré ste poskytli počas procesu objednávky, v príslušných databázach tretích strán. Používaním služby PayPal ako platobnej metódy súhlasíte s týmito kontrolami a potvrdzujete, že účet PayPal, ktorý používate, je váš. Všetky platby PayPal podliehajú autorizácii PayPal.

____________________________________________

CENY PRODUKTOV

Cena výrobkov uvedená v kartách výrobkov na webovej stránke je cena za 1 meter štvorcový s najobľúbenejším materiálom na našej webovej stránke.

Konečná cena výrobku sa vypočíta na základe plochy objednávky, zvoleného materiálu, ako aj ďalších možností, ktoré si používateľ zvolil pri vytváraní objednávky.

Ceny výrobkov zvyčajne kontrolujeme po prijatí objednávky, a ak zistíme chybu v cene objednaných výrobkov, budeme vás kontaktovať, aby sme vám poskytli možnosť pokračovať v nákupe výrobku za správnu cenu alebo zrušiť vašu objednávku. Vašu objednávku spracujeme až po obdržaní vašej odpovede. Ak sa nám nepodarí kontaktovať vás pomocou kontaktných údajov, ktoré ste uviedli počas procesu objednávania, budeme objednávku považovať za zrušenú a písomne vás o tom informujeme.

Cena všetkých výrobkov je uvedená vrátane DPH, ale nezahŕňa náklady na dopravu a clo.

____________________________________________

DODANIE

Úplné informácie o našich prepravných službách, miestach dodania a nákladoch nájdete v našich informáciách o preprave a nákladoch.

V rámci Spojeného kráľovstva a Európy sa naše zásielky zasielajú prostredníctvom spoločnosti UPS.

Nezodpovedáme za žiadne oneskorenia spôsobené dopravcom. Logistická spoločnosť môže účtovať dodatočné colné poplatky a dane. Ďalšie informácie získate na miestnom colnom úrade alebo v prepravnej spoločnosti.

Po odoslaní vášho balíka dostanete potvrdzujúci e-mail s podrobnosťami o doručení a informáciami o tom, ako sledovať vašu objednávku.

Všetky uvedené dátumy a časy doručenia sú orientačné. Aj keď sa budeme snažiť ich dodržať, nenesieme zodpovednosť, ak sa nám to nepodarí.

Ak sa nám nepodarí doručiť tovar v lehote uvedenej na webovej lokalite z našej viny, budeme vás o tom informovať. V takom prípade vám dáme možnosť buď počkať na výrobky, alebo zrušiť objednávku a získať späť peniaze v plnej výške.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si najali montážne firmy až po doručení a kontrole vašej objednávky. Nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek náklady alebo poplatky tretích strán, ktoré vám vzniknú v dôsledku nedoručenia objednávky alebo objednávky, ktorá nebola pri doručení skontrolovaná.

V Spojenom kráľovstve nemôžeme vybavovať objednávky a odosielať ich počas štátnych sviatkov alebo v nedeľu.

Všetky objednávky budú doručené na rovnakú adresu a jednou zásielkou.

Chceme sa uistiť, že je s vašou objednávkou všetko v poriadku, preto ju po prijatí pozorne skontrolujte a v ideálnom prípade do 24 hodín oznámte prostredníctvom pošty nášmu oddeleniu služieb zákazníkom, ak vám chýbajú alebo sú poškodené nejaké výrobky. Oznámenie v tejto lehote nám uľahčí vyšetrovanie a v prípade potreby môžeme zabezpečiť výmenu alebo vrátenie peňazí.

____________________________________________

VÝMENA A VRÁTENIE

Pre naše zásady vrátenia a výmeny kliknite na tu.. 

____________________________________________

ZODPOVEDNOSŤ

ZODPOVEDNOSŤ

Ak sa preukáže, že nami dodaný výrobok je poškodený alebo chybný, s výnimkou opravných prostriedkov uvedených v časti Výmena a vrátenie, buď ho vyrobíme nanovo, alebo vám vrátime peniaze.

Ak nebudeme schopní plniť svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy z dôvodu okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť, alebo ak dodáme Výrobok, ktorý je poškodený alebo chybný, za žiadnych okolností neprijímame zodpovednosť za akékoľvek nároky na ušlý zisk alebo akékoľvek osobitné alebo následné straty, škody alebo výdavky.

____________________________________________

DETI

Naše výrobky nepredávame deťom. Objednávky na webovej stránke môžu zadávať len osoby staršie ako 18 rokov.

____________________________________________

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ POJMY

Naša webová stránka a jej obsah, ako aj akákoľvek zmluva vyplývajúca z jej používania, sa riadi a vykladá v súlade s anglickým právom a podlieha výlučnej jurisdikcii anglických súdov.

Ak nie ste spokojní s nákupom, kontaktujte náš zákaznícky servis.