Instrukcia

Fototapeta štandardnej a prémiovej triedy

Pásy tapiet sú očíslované v poradí, v akom sa majú lepiť na stenu.

Lepiť musíte začať od ľavej strany a postupovať smerom doprava. Tapetové pásy by mali tesne priliehať k sebe, tupo na tupo.

Nástroje
Vedro
Maliarsky valček
Prítlačný valček
Ceruzka
Špongia
Stierka
Štetec
Kancelársky nôž
Vodováha
Príprava
1
Odstráňte starú farbu alebo tapetu
Stenu je potrebné očistiť od starých tapiet alebo farby. Odporúčame, aby ste na stene nenechávali staré tapety. Ak máte problém s odstránením starej tapety, skúste ju trochu navlhčiť teplou vodou.
2
Uistite sa, že povrch je hladký a čistý
Na stenu očistenú od starého náteru môžete naniesť tmel, ktorý vyhladí nerovnosti. Ak je povrch porézny, pred tapetovaním použite základný náter. Medzi porézne povrchy patria obrúsené steny, steny so starými tapetami, drevotrieskové dosky atď. Základný náter by ste mali použiť aj v prípade, že povrch má svetlé farby, ktoré môžu presvitať cez tapetu.
Lepenie
1
Preskúmajte fototapetu
Pred nalepením tapety na stenu sa uistite, že sú priložené všetky pásy, žiadny z nich nie je poškodený alebo chybný.
2
Urobte si značku na lepenie prvého pásu
Už nalepenie prvého pásu tapety na stenu je veľmi dôležité. Najskôr je potrebné stenu označiť. Pomocou vodováhy, meradla a ceruzky nakreslite zvislú čiaru vo vzdialenosti rovnajúcej sa šírke tapety od okraja steny. Značky budú slúžiť ako vodidlo pri umiestňovaní prvého pásu na stenu. Dávajte pozor, aby čiara nebola príliš svetlá, inak by mohla byť viditeľná spod tapety.
3
Príprava lepidla
Add the required amount of cold water to the bucket (see table). Slowly pour the glue bag into the water while stirring vigorously. When all the glue has been poured into the water, continue to stir the mass for one minute. Potom nechajte lepidlo 10 minút odstáť a opäť intenzívne premiešajte. Lepidlo je pripravené na použitie.

Množstvo

1 balenie

Množstvo vody

1. 7 l

Plocha (m²)

10 m²

Pozor: ak ste si zakúpili lepidlo od iného výrobcu, postupujte pri príprave podľa pokynov na obale.

4
Lepidlo naneste priamo na stenu
Lepidlo nanášajte postupne na šírku približne jedného pásu s malou rezervou. Novú dávku lepidla naneste až po dokončení lepenia pásu tapety. Použite valček alebo štetec. Je dôležité pokryť lepidlom celý povrch steny, inak sa na tapete môžu tvoriť bubliny.
5
Pásy tapety usporiadajte tak, aby ich okraje tesne priliehali k sebe, ale aby sa nepretínali, a pevne ich pritlačte.
For best results, use a pressure roller. Pri lepení vzor starostlivo kombinujte a dbajte na to, aby lepidlo nezafarbilo prednú stranu fototapety.

Poznámka: Vyhnite sa záhybom na tapete, pretože to môže viesť k prasklinám na plátne..

6
Vyhlaďte tapetu po celej ploche
Gently smooth the strips with your hands or with a pressure roller, working from the center to the edge. All small bubbles and wrinkles will disappear as soon as the wallpaper dries. Ak sa na prednej ploche tapety objavia škvrny lepidla, opatrne ich odstráňte vlhkou handričkou alebo špongiou, pričom nečakajte, kým lepidlo zaschne.

Upozornenie: Povrch netrite, lepidlo odstraňujte ľahkými pohybmi.

7
Orezanie prebytočnej tapety
Po nalepení všetkých pásov na stenu odrežte nepotrebné fragmenty pomocou tapetárskej stierky a ostrého kancelárskeho noža.
8
Počkajte 24 hodín, kým lepidlo úplne zaschne, aby ste videli konečný výsledok. Po celý tento čas by v miestnosti nemal byť prievan.
Užite si svoju novú zrenovovanú izbu!

Poznámka: Vinylové tapety sú menej dýchateľné ako tie z netkaného materiálu. Preto, ak ich nalepíte na hustý povrch, ktorý neabsorbuje vlhkosť dobre, môže trvať dlhšie, kým sa vyschnú.